วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Individual Design Project

โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุมของกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว

ยี่ห้อ Ringa
(รินก้า)ฉลากบรรจุภัณฑ์

ป้ายTAG

โลโก้

การเรียนสัปดาห์ที่ 14


ในสัปดาห์ที่ 14 กลุ่มเรียน 201
อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือในโปรแกรม illustrator ให้ดูการออกแบบแอ๊ปเปิ้ลให้เหมือนกับต้นแบบจริง และแนะนำให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำ

ศึกษาได้ที่ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=K_mEKVsxyrs


Adobe Illustrator 3D Objects_Mapping Label to Bottle อาจารย์ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 

**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สอบ Final Project นำเสนองานหน้าช้นเรียนก่อน 18.00น. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

การเรียนสัปดาห์ที่ 10

การเรียนวิชา ARTD3302 

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 10 กลุ่มเรียน 201


อาจารย์ได้แนะนำการใช้ Font สีของ Font ควรจะเป็นแนวใหนและแบบใหนถึงจะถูกต้อง และได้สอนการทำ Pattern ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน
อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา
http://www.designcrowd.com/

 
การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม

การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม

วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 

ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร


การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุมของกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม

ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม

ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม
ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม

ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม

ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะรุม
ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ น้ำมันมะรุม


ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ น้ำมันมะรุม

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 
ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น โดยให้เริ่มจากการสร้างตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อน (ขึ้นรูปตัวผลิตภัณฑ์) แล้วจึงขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เป็นผนังหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ไว้อีกที


2. ทำแบบทดสอบใน Claroline* สัปดาห์หน้าไม่มีการเรียนการสอน (เตรียมสอบ)

สอบ mid-term วันที่ 19 ต.ค. 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1. ใส่ไฟล์งาน .AI ลงใน Google Drive ให้เรียบร้อย
2. ทำ artwork ตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้
3. เส้น di-cut, เส้นตัด-พับ ให้แยก layer ให้เรียบร้อย
4. ใส่ Giveme5 + ระบุกระดาษ

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6


การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร


อาจารยได้อธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบงานกลุ่ม โดยได้ยกตัวอย่างบล็อกของกลุ่ม Dimension ที่สร้างให้กับผู้ประกอบการ "กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว" หรือเข้าไปที่ http://artd3302-bannrongwoaw-giveme5.blogspot.com/

มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนในบล๊อกกลุ่ม
2. การใส่ผลงานของแต่ละคน โดยการสร้าง Tab ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. ควรใส่ข้อมูลผู้ประกอบการให้ครบถ้วน
4. ส่งคำเชิญให้อาจารย์เป็นผู้เขียนร่วม (admin)ภาพแสดงหน้าเว็บบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อ"กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว"และอาจารย์ผู้สอนก็ได้แนะนำเว็บไซต์ packmage ที่สามารถขึ้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ออกมาในรูปแบบ 3 มิติได้ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว


ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ Packmage


* สอบ mid-term test วันที่ 19 ต.ค, 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5


การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5 ฟังเพื่อนนำเสนอข่าวสาร 3 คนก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอน
และก่อนที่จะเรียกตรวจงานรายบุคคล อาจารย์ได้อธิบายเพื่มเติมเกี่ยวกับ Visual Analysis และ SWOT ว่าคืออะไร และวิเคราะห์อย่างไร โดยการทำ SWOT นั้นให้วิเคราะห์จาก Visual Analysis โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ โครงสร้าง และ กราฟิก
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกมา
ภาพการวิเคราะห์สินค้า SWOT Analysis
และสอนเกี่ยวกับการใช้คำสั่งใน AI สำหรับสร้างเส้นขนานออกไปจากตัววัตถุเพื่อสร้างเส้นสำหรับไดคัท
รวมถึงการแนะนำให้แยก layer ในการทำงานต่างๆ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการส่งพิมพ์​ และช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆ ในงานของเราได้

ตรวจงานรายบุคคลท้ายคาบ
นำกล่องที่ได้ออกแบบเป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้อาจารย์ดู

ได้รับคำแนะนำให้กลับมาแก้ไขดังนี้ คือ
1. กล่องหลวม ขนาดไม่พอดีกับผลิตภัณฑ์
2. ภาพประกอบยังไม่ชัดเจน อ. แนะนำว่า ถ้าหาภาพประกอบไม่ได้ให้ลองใช้ภาพกราฟิกแสดงวิธีใช้
3. ใช้คู่สี ok แล้ว
4. ด้านหน้ากล่องไม่ต้องเจาะ จะเจาะก็ต่อเมื่อบรรจุภัณฑ์เป็นแบบใส สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ด้านใน